Търсите помощ или информация относно технически паспорт на сгради?

Ще се опитаме да Ви съдействаме. Технически паспорт на сгради е въпрос, който нашумява все по-силно в пространството. Причината за това е, че се питаме какви разходи ще ни коства това, както и защо и кой ще ни го изкара. На въпроса „защо“ можем да отговорим най-кратко така: защото сградите, които обитаваме, в голям процент не отговарят на изискванията. Някои жилища и търговски обекти, както ли линейни обекти от тях са толкова стари, че са реална заплаха за нас и семействата ни. Затова и всеки технически паспорт на сгради ще допринесе за привеждането на помещенията, обитавани от нас, в подходящ вид. През 2007 г., когато изискването влезе в сила, на сградите се издаваше паспорт още по време на строителството. Ако Вашият имот е по-стар, паспорт пак ще му бъде издаден, но след обследване от квалифицирани лица.

Как ще протече процедурата по изготвяне на технически паспорт на сгради

е описано в Наредба № 5 на МРРБ. В нея са уредени редът за изготвяне и регистрация на паспортите. Както си проличава от текстовете, паспорт няма да се изисква само за допълнителни пристройки или незаконно застрояване. Факт е, че във времето назад такива злоупотреби са вършени, но не притежават градоустройствен статут. По този начин, чрез издаването на технически паспорт на сгради, ще бъдат порицани и хитреците.

В документа ще се съдържа информация – категория, предприети мерки за поддържане, срокове, указания за експлоатация и др.  Така държавата внася допълнително спокойствие и уеднаквява пред своите граждани изискванията към техния бит. Подобна стъпка се оценява критично и се претеглят ползите и недостатъците ѝ, тъй като за нас ще е допълнителен разход. След карантината и икономическата стагнация е нормално да пресмятаме разходите си до стотинка. А всеки технически паспорт на сгради ще възлиза между 240 и 480 лв. на домакинство.

Но сякаш ползите от удостоверяване изправността на сградите надделяват.

Нашите родители и по-възрастни роднини в по-голям процент пребивават в сгради, строени преди 2007 г. Въпреки че строителството от преди десетилетия в много отношения е несравнимо по качество с новото такова, амортизацията е неизбежна. В България все още има домове, датиращи от началото на миналия век. Някои от тях са оценени като културно наследство със забележителна архитектура. Но каква е гаранцията, че техните линейни обекти (ВиК, електричество и др.) са напълно изправни? Именно един технически паспорт на сгради след подробно обследване ще докаже това.

Post Tags
About Author: vladimirus

Comments are closed.