Как да потърсим правата си при незаконно уволнение?

Днес все по-често се случва да ставаме жертви на некоректни работодатели. Много от нас се сблъскват с проблеми на работното място като повече работни часове от регламентираните, лоши условия на труд, невъзможност за ползване на полагащия се годишен отпуск, неплатени болнични, ниско заплащане на труда и т.н. Доста работодатели си позволяват да се възползват от икономическата криза в момента и от безработицата, и третират служителите си неправомерно. Съществува обаче и друг проблем, който може да възникне на работното място, и това е незаконното уволнение. Има множество хора, които остават без работа и препитание поради тази причина, без да смеят да потърсят правата си. Ето как можем да действаме в случай на незаконно уволнение според закона.

Ако Ви се случи да бъдете уволнени от работа без да има ясна причина за това, това действие от страна на работодателя Ви е противозаконно. В случай, че не сте нарушили правилата на работното място като например – закъснение или неявяване на работа, некачествено изпълнение на задълженията, грешка при извършване на дадена задача, грубо отношение към колега или началник и т.н., това означава, че уволнението Ви е незаконно, тъй като ние нямаме никаква вина за него.

Важно е, ако смятате, че работодателят Ви е изгонил от работа неправомерно да потърсите правата си. Много от хората, които са станали жертва на подобна ситуация, просто приемат фактите и запазват мълчание, защото не познават закона и правата си или не смеят да предприемат нищо срещу работодателя си. Но истината е, че законът в България позволява да потърсим сметка на онзи, който ни е освободил от работа без причина. Имаме пълното право при такъв случай да подадем жалба и да заведем дело срещу некоректния работодател, и да вземем това, което ни се полага. Но как да направим това?

Най-добрият начин да се справим с това положение както му е реда е да потърсим съдействие от адвокат.

Ние ще Ви посъветваме какво можем да предприемем според вида на Вашия случай и закона, и съответно ще Ви помогнем с всяка една стъпка, която решим да направим в тази посока. В зависимост от ситуацията можем да заведем дело и да поискаме обезщетение за това, че сме останали безработни по незаконен начин, без предупреждение и мотиви. Като опитни адвокати ще Ви помогнем да получите онова, което Ви се полага по закон, защото всеки човек има права, но когато не е наясно с тях или се страхува да ги потърси често става жертва на незаконни прояви.

Post Tags
About Author: vladimirus

Comments are closed.