Как работят йонизаторите на въздух за стая?

Вероятно повечето хора, чувайки думите „йонни пречистватели на въздуха“ или „въздушен йонизатор“, най-вероятно си представят устройство, което има изключително сложен начин на работа. В действителност процесът на работа не йонизаторите е сравнително лесен, дори можете да се сдобиете с указания как да си сглобите сами вкъщи.

Всъщност основната функция на йонното пречистване на въздуха разчита на базовите закони на физиката – нещо, което всички можем лесно да разберем. За пречистване на дома от влага може да наемете влаоуловител.

Сега ще Ви дадем кратко обяснение:

Йонизаторите за стая работят чрез изпращане на отрицателно заредени йони във въздуха. Вредните замърсители, като например прах, цветен прашец, бактерии и плесени, съдържат положително заредени йони. Според основните закони на физиката, противоположностите се привличат и когато тези положителните йони влязат в контакт с отрицателно заредените йони, те образуват йонна връзка един с друг.

След като бъде създадена тази връзка вредните вещества във въздуха стават по-тежки от нормалното. Това тегло е причината тези частици да се отделят от въздуха и да паднат на пода, където лесно могат да бъдат почистени. Това на практика неутрализира токсините и ги предпазва от навлизане в белите дробове, когато дишаме. Наемете влагоуловител за по-чист дом.

Както можете да видите, йонизаторът е пречиствател на въздуха в стаята, който работи без филтър. Той атакува вредните частици на място в стаята.

Единствената негативна страна на тази технология е, че тя изисква от вас да почиствате с прахосмукачка стаята, за да се отстранят напълно замърсители от пода. За щастие, някои йонни пречистватели включват електростатичен прът (или пластина), която привлича вредните частици и помага при събирането на падналите замърсители. Тази функция за събиране на частиците чрез електростатичен прът е едно чудесно допълнение, което трябва да притежавате, защото то помага за елиминирането на нуждата от редовно почистване с прахосмукачка.

Необходимо е да имате предвид при избора на йонизатори, че някои модели генерират озон и представляват заплаха за здравето Ви. Озонът, произведен от йонизаторите, може да допринесе за дихателни проблеми у здрави индивиди и може да доведе до по-сериозни здравословни проблеми с течение на времето. Защитете Вашето здраве, като изберете йонизатор, който не генерира озон, а работи с помощта на чисти принципи на йонизация.

Фирма извършваща термографка диагностика: https://techovebg.net/термографска-диагностика/

Post Tags
About Author: vladimirus

Comments are closed.